Bilder och Historia

Amandas Öga har fått sitt namn någon gång i slutet av 1800-talet. Enligt sägnen, så lär prästen i församlingen ha rott förbi ön, med två av markägarens döttrar, systrarna Amanda och Augusta. När han undrade vad ön hette så visste inte flickorna det. Då ska den kallas för Amandas öga sa prästen, och det sägs att prästen hade ett gott Öga till Amanda.


På bilden ser du hela syskonskaran med de härliga namnen, sett från vänster; Augusta, Schambert, Amanda och Conradina.


Vy från Solvestad Frälsegård. Av de tre öarna i bakgrunden är den till höger Amandas Öga. Sannolikt torde vattenståndet i Vindommen ha sänkts efter att fotot är taget.

Numera är inte Amandas Öga en ö längre, utan man kan enkelt ta sig dit torrskodd.


Havsörn fångad med pensel av konstnären Johnny Blohm.


Havsörnen är brun till färgen. Vingbredden är närmare 2,5 meter och fågelns längd omkring en meter, med en ungefärlig vikt på 4-7 kilo. Honan är, som hos de flesta rovfåglar, större än hanen. Svenska havsörnar kan vintertid flytta söderut så långt som till Mellaneuropa, men kan också flytta kortare sträckor eller stanna kvar vid häck-ningsområdet.


Amanda är en märklig "äggkläckningsmaskin"


En del besökare föredrar att hälsa på oss via fågelvägen. Svalorna gillar att bygga sina reden på våra bodar och hör och häpna, under utflyktsbåten Amanda! Åtskilliga kullar har kläckts fram under däcket på båten och till vår glädje har ungarna tursamt nog överlevt, trots att båten lämnat kajen för turer på cirka 3-4 timmar. 


De gånger isen är åkduglig, så nyttjas Vindommen flitigt  av långfärdskridskoåkare. Åkningen blir variationsrik, tack vare Vindommens alla vikar. Det tvistas lite om hur stor omkretsen är på sjön om man skulle följa varenda vik in i minsta prång.


Att beskåda Vindommen vid lite olika tidpunkter av året och dygnet, är en njutning för ögat. Friden störs möjligen av ljudet från en sjöfågel som vill påkalla uppmärksamhet.


Att segla på Vindommen är inte alltid helt enkelt, ty vindarna är nyckfulla och ibland känns det som om man alltid har motvind, oavsett vilken kurs som läggs ut.

Hägerstad slott som i den lummiga grönskan påminner om ett sagoslott.
Efter en del nederbördsrika vintrar, kan det bli lite väl mycket vatten i sjön! Det är full fart på vattnet där det rinner ut ur sjön i Vindån.

Amanda ligger vid kaj och klar för avgång. Båten är lövad. Midsommar ….. så svenskt och så härligt.  Det är tidig förmiddag, så glider vi ut på sjön, njuter av sill och färskpotatis i goda vänners lag. Kan det bli bättre?


Men innan sillen får avnjutas måste först björnen målas, som den alltid målas varje midsommarafton.


Allt vatten på jorden salt, sött och bräckt - utgör tillsammans jordens hydrosfär. Totalt är det bara cirka 2,5 procent av allt vatten på jorden som är sötvatten (färskvatten), och av den mängden är det bara knappt en procent som faktiskt är tillgängligt för människan. Det mesta av jordens sötvatten är låst i permanenta isar, snötäcken eller i mycket djupt liggande grundvattenmagasin. Det sötvatten som människan kan utnyttja finns i sjöar, vattendrag, våtmarker, markvatten och inte alltför djupa grundvattenmagasin. Även om vattnet teoretiskt är tillgängligt så kan människan ändå i många fall inte komma åt vattenresurser som geografiskt ligger alltför långt borta för att det skall gå att utnyttja dem.


Vatten ..... så viktigt och så njutbart. Tyvärr en bristvara eller förorenat för mången människa. Vi har det allt bra gott här i Sverige!

Tänk, det skulle prästen ha vetat, att idag är vi

flera hundra som har ett gott öga till Amanda!